Menu Close

Mėnesio veiklos planas

TVIRTINU

Mokyklos direktorė

Dalia Baliutavičienė

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2021 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2021 m. spalio 1 d. Nr. L15-317

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data, laikas Vieta Atsakingas asmuo Dalyviai Pastabos
1. Vaiko gerovės komisijos posėdis pagal poreikį Virtuali erdvė D. Vaičekauskaitė VGK nariai
Metodinės tarybos veikla
1. Metodinis susirinkimas dėl 8 klasės projektinės veiklos organizavimo, dėl mokymo priemonių poreikio 8 d., 14 val. Virtuali erdvė L. Lapinskienė Metodinės tarybos nariai  
2.            
Dalykų mokytojų metodinės grupės veikla
1. Metodinės grupės susirinkimas dėl penktų klasių adaptacinio laikotarpio bei naujai atėjusių dirbti ar po atostogų grįžusių mokytojų įžvalgos apie darbą mokykloje 27 d., 15 val. Virtuali erdvė
  1. Stropuvienė
Mokytojai dalykininkai  
Klasės vadovų metodinės grupės veikla
1. Penktų klasių vadovų konsultacija dėl mokinių asmeninės pažangos lapų pildymo pagal poreikį Virtuali erdvė L. Arienė L. Arienė

D. Auksorė

A. Stropuvienė

 
Pradinių klasių metodinės grupės veikla
1.

 

 

 

Atvira veikla 1 klasėje

 

 

 

27d.,  8 val.

 

1 klasės kabinetas R. Pozingienė

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos  mokiniui specialistai  

 

2. Eurofito įgyvendinimas

 

25-29 d. 1 klasės kabinetas R. Pozingienė Pradinių klasių mokytojai  
3. Rudeninis žinių patikrinimas 4 kl. 25-29 d. 4 klasės kabinetas R. Pozingienė

D. Garbenčiūtė-Juškienė

4 klasės mokiniai  
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikla
1. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Rudens spalvos“

 

 

5-20 d Virtuali erdvė/ikimokyklinis ugdymo grupės I. Budvytienė

A. Kumpienė

L. Lapinskienė

V. Galinienė

R. Mikutienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai  
2. Netradicinė diena „Profesijų diena” 5 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupės Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai,  mokytojai  
3. Metodinis mokytojų pasitarimas „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos ypatumai“ 13 d. Ikimokyklinis ugdymo skyrius I.Budvytienė

S.Žvinienė

K.Griauslytė E.Grinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  
4. Fotografijų paroda „Aš ir ruduo“.

 

18-29 d. Ikimokyklinis ugdymo skyrius L.Lapinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai  
5. Metodinis aptarimas „Mokymosi per judesį  metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme“, „Darbas su interaktyviais iMO kūbais“ 27 d. Ikimokyklinis ugdymo skyrius A.Kumpienė I.Budvytienė R.Žemgulienė A.Jankienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  
6. „Pirmokų ir priešmokyklinukų adaptacijos, stebėtų veiklų ir pamokų aptarimas” 27 d. 1kl. kabinetas V.Galinienė L.Vaišnorienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai  
7. Ugdytinių pasiekimų vertinimai 29 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupės Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai  
Pagalbos mokiniui specialistų veikla
1. Psichikos sveikatos dienos „Ačiū, kad esi“ paminėjimas 7-12 d. 5-10 kl. kabinetai I.  Liebienė

D. Dovainytė

5-10 kl. mokiniai  
Bibliotekininko veikla
             
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla
1. Stendas Pasaulinei regėjimo dienai 1-30 d. Mokykla L. Grinienė Mokyklos bendruomenė  
2. Stendas Tarptautinei maisto dienai 1-30 d. Mokykla L. Grinienė Mokyklos bendruomenė  
3. Diskusija „Burnos higiena“ 1-30 d. 3b ir 4 klasių kabinetai L. Grinienė 3b ir 4 klasės mokiniai  
4. Diskusija ,,Mergaičių asmens higiena ir prasidedanti paauglystė“

 

1-30 d. 4, 5a, 5b klasių kabinetai L. Grinienė 4, 5a ir 5b klasių mergaitės  
5. Diskusija-užsiėmimas „Emocijų skrynelė“ 1-30 d. 3a ir 3b klasių kabinetai L. Grinienė 3a ir 3b klasių mokiniai  
Kita veikla
1. Netradicinė diena  „Karjeros diena „5 priežastys, kodėl būsiu…“ 5 d. Klasių kabinetai L. Arienė

A. Stropuvienė

R. Pozingienė

1-10 klasių mokiniai ir mokytojai  
2. Netradicinė diena  „Sveikatinimo ir olimpinė diena „Penki žiedai“ 14 d. Klasių kabinetai, mokyklos stadionas L. Arienė

R. Pozingienė

B. Ruigienė

1-10 klasių mokiniai, mokytojai  
3. Etno projekto veiklų vykdymas „Skambantys namai“ 18-29 d. Dovilų etninės kultūros centras L. Lapinskienė 1-4 klasių mokiniai  

______________________________

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Skip to content