Menu Close

PARODA „RUDENS SPALVOS“

Kviečiame dalyvauti respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Rudens spalvos“.

Kūrybinių darbų fotografijų labai laukiame nuo spalio 5 d. iki spalio 20 d.

Savo sukurtus darbus prašome nufotografuoti ir įkelti į uždarą Facebook grupę ,,Rudens spalvos“ https://www.facebook.com/groups/1474444842955743

Parodą organizuoja Vėžaičių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos.

Parodos „RUDENS SPALVOS“ nuostatai.

__________________________________

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2021 m. spalio 5 d.

įsakymu Nr. V-106

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR

PEDAGOGŲ, TĖVELIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS

„RUDENS SPALVOS“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodos „Rudens spalvos“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja jos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą.

2. Parodą organizuoja Vėžaičių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos: Inesa Budvytienė, Rita Mikutienė, Virginija Galinienė, Lina Lapinskienė, Aušrinė Kumpienė.

3. Adresas: Liepų g. 1, Vėžaičiai, LT-96210 Klaipėdos r. tel.: 8 46 458132,

el. paštas pavaduotojas3@vezaiciai.lt

4. Parodos nuostatai skelbiami Vėžaičių pagrindinės mokyklos interneto svetainėje www.vpm.vezaiciai.lt socialinio tinklo facebook grupėse „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, veiklų planai)“, ,,Opa Pa klubas“, ,, Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas“.

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Tikslas – lavinti ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, kuriant darbus iš rudens teikiamų gėrybių.

6. Uždaviniai:

6.1. tobulinti vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą;

6.2. skatinti domėtis rudens spalvomis, lapų, uogų, įvairove, panaudojant darbeliams įvairią gamtinę medžiagą;

6.3. ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas, atskleidžiant rudeninės gamtos, spalvų grožį ir išskirtinumą;

6.4. sudaryti galimybes atsisklesti vaikų emocijoms ir išradingumui kuriant darbą;

6.5. skatinti tėvų įsitraukimą ir kūrybišką laiko praleidimą su savo vaiku (-ais).

 

III. DALYVIAI

 

7. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti visų Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėveliai.

 

IV. DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA

 

8.1. Projektas – paroda vyks nuo spalio 5 d. iki spalio 20 d.

8.2. Parodos dalyviai iki 2021 m. spalio 20 d. pasitelkdami savarankiškai pasirinktomis priemonėmis kuria rudenines puokštes, rudeninius paveikslus, atvirukus, piešinius, lieja spalvas, kuria darbelius iš plastilino. Darbelius papuošia kūrybinės raiškos priemonėmis iš gamtos (medžių, krūmų lapais, džiovintais lapais, gėlėmis, kaštonais, šermukšniais ir t.t.) Kūrybinius darbelius rudens tema kuria: lauke, namuose, grupėje.

8.3. Savo sukurtus darbus nufotografuoti ir kelti į uždarą facebook grupę ,,Rudens spalvos“.

8.4. Darbų skaičius ribojamas: kiekviena įstaiga siunčia nuo grupės 1-5 darbelius.

8.5. Keliant nuotraukas nurodyti pilną ugdymo įstaigos pavadinimą, mokytojos(-ų) vardą, pavardę, dalyvio vardą, amžių.

 

V. APDOVANOJIMAS

 

9. Parodos dalyviams bus parengtos Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus padėkos, patvirtinančios dalyvavimą parodoje, kurios bus įkeltos į „Rudens spalvos“ facebook grupę.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.1. Pateikdamas darbus autorius tampa projekto dalyviu.

10.2. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai sutinka, jog jų vaikų darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje.

10.3. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis; el. paštu inesa.budvytiene@vezaiciai.lt,  arba skambinti tel. 8 672 44838 – Inesa Budvytienė.

10.4. Dalyvavimas šioje virtualioje parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis.

10.5. Parodos dalyvių atsiųstos nuotraukos bus patalpintos Vėžaičių pagrindinės mokyklos facebook puslapyje https://www.facebook.com/Vėžaičių-Pagrindinė-Mokykla-1520112518237984


______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content