Menu Close

Mokytojai

Eil. 

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kitos funkcijos
1 Deimantė Alsė Šokio mokytojas Mokytojas
2 Lina Arienė Matematikos mokytojas Matematikos vyresnysis mokytojas 7 klasės vadovas
3 Dalia Baliutavičienė Direktorius Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
4 Aida Balsevičienė Specialusis pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas
5 Vitalija Baužienė Pradinio ugdymo mokytojas Mokytojas 1b klasės vadovas
6 Diana Butkutė Anglų kalbos mokytojas Anglų kalbos mokytojas metodininkas Mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkas
7 Virginija Galinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas metodininkas „Gudručių“ grupė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
8 Daiva Garbenčiūtė-Juškienė Pradinio ugdymo mokytojas Pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vyresnysis auklėtojas 3 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
9 Neringa Gerdauskytė Psichologas Psichologas, 4 kategorija
10 Virginijus Jonauskas Technologijos ir informacinių technologijų mokytojas Technologijos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius
11 Violeta Jonikaitė Dailės mokytojas Dailės vyresnysis mokytojas Technologijos mokytojas
12 Rita Kasiliauskienė Pradinio ugdymo mokytojas Mokytojas 2 b klasės vadovas,  pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
13 Ignas Kasparas Istorijos mokytojas Mokytojas Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas, 

8 klasės vadovas

14 Erika Košienė Lietuvių kalbos mokytojas Mokytojas 5 klasės vadovas
15 Lina Lapinskienė Pradinio ugdymo mokytojas Pradinių klasių mokytojas metodininkas 4b klasės vadovas, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkas
16 Irena Liebienė Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas metodininkas Etikos mokytojas 

 

17 Laima Lingevičienė Rusų kalbos mokytojas Rusų kalbos vyresnysis mokytojas 9 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
18 Virginija Mačiulaitienė Chemijos mokytojas Chemijos vyresnysis mokytojas
19 Lidija Meižienė Lietuvių kalbos mokytojas Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas 10 klasės vadovas, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
20 Judita Narutavičienė Biologijos mokytojas Biologijos mokytojas metodininkas
21 Ramutė Pozingienė Pradinio ugdymo mokytojas Pradinių klasių mokytojas metodininkas 4a klasės vadovas
22 Rimantas Raudys Fizikos ir astronomijos mokytojas Fizikos vyresnysis mokytojas
23 Birutė Ruigienė Kūno kultūros mokytojas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
24 Irena Saldytė Tikybos mokytojas Mokytojas
25 Asta Samoškienė Pradinio ugdymo mokytojas Mokytojas 1a klasės vadovas,  pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
26 Ligita Šarūnienė Pradinio ugdymo mokytojas Pradinių klasių vyresnysis mokytojas 2a  klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
27 Ramunė Šatkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Auklėtojas metodininkas „Smalsučių“ grupė 

 

28 Kęstutis Syminas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, geografijos ir kūno kultūros mokytojas Geografijos mokytojas metodininkas, vyresnysis kūno kultūros mokytojas. Ekonomikos, civilinės saugos ir saugaus eismo, gamtos  ir žmogaus mokytojas
29 Regina Stepanauskienė Vokiečių kalbos mokytojas Vokiečių kalbos mokytojas metodininkas
30 Andželika Stropuvienė Muzikos mokytojas Mokytojas
31 Kazimiera Tamošauskienė Anglų kalbos mokytojas Anglų klabos mokytoja metodininkė 6 klasės vadovas
32 Dalia Vaičekauskaitė Andrulienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
33 Laima Vaišnorienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas
34 Deimantė Želvienė Logopedas Logopedas
Girininkų skyrius
35 Rita Mikutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Jungtinė vaikų grupė (4-6 metų) „Kodėlčiukai“
36 Rasa Jurgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas, vyresnysis specialusis pedagogas (auklėtojas) Jungtinė vaikų grupė (4-6 metų) „Kodėlčiukai“
Ikimokyklinio ugdymo skyrius
37 Inesa Budvytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas „Pelėdžiukų“ grupė
38 Kristina Griauslytė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
39 Agnė Jankienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas „Nykštukų“ grupė
40 Gintarė Jucytė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas „Ančiukų“ grupė
41 Aušrinė Kumpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas „Ežiukų“ grupė
42 Aušra Malyševa Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Zuikučių“ grupė
43 Irena Šeškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis auklėtojas „Vyturiukų“ grupė
44 Aldona Tilvikienė Neformaliojo švietimo mokytojas (muzikos mokymas) Muzikos mokytojas metodininkas, ikimokyklinio ugdymo vyresnysis auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
45 Loreta Zakarienė Logopedas Logopedas metodininkas Specialusis pedagogas
46 Rita Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
47 Skaidra Žvinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis auklėtojas

 

Skip to content