Menu Close

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil Nr. Darbuotojų grupės Pareigybių skaičius 2020 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021  metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
1. Vadovai (direktorius ir pavaduotojai) 2,50 1946,63 2226,19
2. Pedagoginis (mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas) 39,84 1334,90 1299,73
4. Pagalbos mokiniui specialistai (bibliotekininkas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pegagogas, psichologas) 5,38 1147,63 1109,99
5. Administracijos darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, sekretorius, vyriausiasis buhalteris, apskaitininkas-kasininkas, įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius) 5,25 1114,76 1449,95
6. Aptarnaujantis personalas ( Autobuso vairuotojas, vyriausias virėjas, virėjas, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas, valytojas, darbininkai, katilinės kūrikai) 38,85 641,13 750,67
91,82

 

Skip to content