Menu Close

Pailginta mokymosi dienos grupė

Grupėje vyksta įvairios ugdomosios veiklos: gilinamos žinios ir įgūdžiai, kurių įgijo pamokų metu, užsiimama menine ir kūrybine veikla, ugdomas fizinis aktyvumas ne tik mokyklos patalpose, bet ir lauke. Taip pat sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus mokykloje. 

 

2023–2024  m. m. mokykloje veikia 4 pailgintos mokymosi dienos grupės.

Eil. Nr. Grupės pavadinimas Mokinių skaičius grupėje Grupės mokytojas/Mokytojo darbo dienos grupėje Kabinetas
Vardas, pavardė Darbo dienos grupėje
1 PDG 1 24 Ligita Šarūnienė Pirmadienis

Penktadienis

1a klasė
Irena Rubavičienė Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

2 PDG 2

 

24 Rita Kasiliauskienė Trečiadienis

Penktadienis

1b klasė/2b klasė
Asta Kirilovienė Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

3 PDG 3 25 Rima Balsevičienė Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

3 klasė
Asta Kirilovienė Trečiadienis
4 PDG 4 25 Renata Lengvinienė Pirmadienis-Penktadienis

 

4a klasė

 

 

______________________

Skip to content