Menu Close

Pailginta mokymosi dienos grupė

Grupėje vyksta įvairios ugdomosios veiklos: gilinamos žinios ir įgūdžiai, kurių įgijo pamokų metu, užsiimama menine ir kūrybine veikla, ugdomas fizinis aktyvumas ne tik mokyklos patalpose, bet ir lauke. Taip pat sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus mokykloje. 

 

2023–2024  m. m. mokykloje veikia 4 pailgintos mokymosi dienos grupės.

 

 

______________________

Skip to content