Menu Close

Pailginta mokymosi dienos grupė

Grupėje vyksta įvairios ugdomosios veiklos: gilinamos žinios ir įgūdžiai, kurių įgijo pamokų metu, užsiimama menine ir kūrybine veikla, ugdomas fizinis aktyvumas ne tik mokyklos patalpose, bet ir lauke. Taip pat sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus mokykloje. 

 

2021–2022  m. m. mokykloje veikia 4 pailgintos mokymosi dienos grupės.

Eil. Nr. Grupės pavadinimas Mokinių skaičius grupėje Grupės mokytojas/Mokytojo darbo dienos grupėje Kabinetas  
Vardas, pavardė Darbo dienos grupėje  
1 PDG 1 18 Laima Lingevičienė Pirmadienis

Ketvirtadienis

1 klasė  
Rita Mikutienė Antradienis

Penktadienis

 
Ramutė Pozingienė Trečiadienis
2 PDG 2

 

26 Asta Kirilovienė Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

3a klasė
Ligita Šarūnienė Ketvirtadienis

Penktadienis

3 PDG 3 21 Rita Kasiliauskienė Trečiadienis 3b klasė
Rima Balsevičienė Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 
4 PDG 4 15 Daiva Garbenčiūtė – Juškienė Pirmadienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

4 klasė  
Laima Lingevičienė  

Antradienis

 

 

___________________________

Skip to content