Menu Close

Neformalusis švietimas

Neformalus vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 

2023-2024 m. m. mokykloje veikia muzikos, šokio, teatro, sporto,  informacinių technologijų,  technologijų krypčių būreliai.

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 1–10 kl. 2023-2024 m. m. II pusmetis

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 1–10 kl. 2023-2024 m. m. I pusmetis

Skip to content