Menu Close

Siekiai

VIZIJA:

Dabarties mokykla ateities žmogui

 

MISIJA:

Organizuoti prasmingą, atsakingą, įdomų ir šiuolaikišką mokymą(si)


PRIORITETAI:

Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant mokyklos bendruomenės veiklų dermės.


FILOSOFIJA:

„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka)

 

VERTYBĖS:

Atvirumas ir pagarba, draugiškumas ir tolerancija, kūrybiškumas ir atsakomybė, partnerystė ir bendradarbiavimas, tapatumas ir lyderystė

 

 

 

Skip to content