Menu Close

Darbuotojai

2021–2022 MOKSLO METŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Kitos funkcijos El. paštas
MOKYTOJAI
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
1 Deimantė Auksorė Anglų kalbos mokytojas 5b klasės auklėtojas deimante.auksore@vezaiciai.lt

 

2 Lina Arienė Matematikos mokytojas 8 klasės vadovas, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkas lina.ariene@vezaiciai.lt

 

3 Dalia Baliutavičienė Direktorius   direktorius@vezaiciai.lt

 

4 Aida Balsevičienė Specialusis pedagogas   aida.balseviciene@vezaiciai.lt

 

5 Vitalija Baužienė Pradinio ugdymo mokytojas 2b klasės vadovas vitalija.bauziene@vezaiciai.lt

 

6 Daina Dovainytė Psichologas   daina.dovainyte@vezaiciai.lt

 

7 Laima Gabrikovičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas   laima.gabrikoviciene@vezaiciai.lt

 

8 Virginija Galinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas „Gudručių“ grupė virginija.galiniene@vezaiciai.lt

 

9 Daiva Garbenčiūtė-Juškienė Pradinio ugdymo mokytojas 4 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas daiva.garbenciute.juskiene@vezaiciai.lt

 

10 Greta Jašmanataitė Šokio mokytojas   greta.jasmantaite@vezaiciai.lt

 

11 Virginijus Jonauskas Technologijos ir informacinių technologijų mokytojas Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius virginijus.jonauskas@vezaiciai.lt

 

12 Violeta Jonikaitė Dailės mokytojas Technologijos mokytojas violeta.jonikaite@vezaiciai.lt

 

13 Irena Kaltauskienė Anglų kalbos mokytojas   irena.kaltauskiene@vezaiciai.lt

 

14 Rita Kasiliauskienė Pradinio ugdymo mokytojas 3b klasės vadovas,  pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas rita.kasiliauskiene@vezaiciai.lt

 

15 Ignas Kasparas Istorijos mokytojas Pilietiškumo pagrindų mokytojas,

7 klasės vadovas

ignas.kasparas@vezaiciai.lt

 

16 Erika Košienė Lietuvių kalbos mokytojas 6 klasės vadovas erika.kosiene@vezaiciai.lt

 

17 Irena Liebienė Socialinis pedagogas Etikos mokytojas

 

irena.liebiene@vezaiciai.lt

 

18 Laima Lingevičienė Rusų kalbos mokytojas 10 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas laima.lingeviciene@vezaiciai.lt
19 Virginija Mačiulaitienė Chemijos mokytojas   virginija.maciulaitiene@vezaiciai.lt
20 Judita Narutavičienė Biologijos mokytojas   judita.narutaviciene@vezaiciai.lt

 

21 Ramutė Pozingienė Pradinio ugdymo mokytojas 1 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas ramute.pozingiene@vezaiciai.lt

 

22 Egidijus Pranckevičius Fizikos mokytojas   egidijus.pranckevicius@vezaiciai.lt

 

23 Birutė Ruigienė Kūno kultūros mokytojas   birute.ruigiene@vezaiciai.lt

 

24 Irena Saldytė Tikybos mokytojas   irena.saldyte@vezaiciai.lt

 

25 Asta Samoškienė Pradinio ugdymo mokytojas 2a klasės vadovas asta.samoskiene@vezaiciai.lt

 

26 Kęstutis Syminas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, geografijos ir kūno kultūros mokytojas Ekonomikos, civilinės saugos ir saugaus eismo, gamtos  ir žmogaus mokytojas pavaduotojas2@vezaiciai.lt

 

27 Andželika Stropuvienė Muzikos mokytojas 5a klasės auklėtojas, dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

 

andzelika.stropuviene@vezaiciai.lt

 

28 Ligita Šarūnienė Pradinio ugdymo mokytojas 3a  klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės

mokytojas

ligita.saruniene@vezaiciai.lt

 

29 Ramunė Šatkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  „Smalsučių“ grupė

 

ramune.satkiene@vezaiciai.lt

 

30 Dalia Vaičekauskaitė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vaiko gerovės komisijos pirmininkas pavaduotojas1@vezaiciai.lt

 

31 Deimantė Želvienė Logopedas   deimante.zelviene@vezaiciai.lt

 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius
32 Rita Mikutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Kodėlčiukų“ grupė, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas rita.mikutiene@vezaiciai.lt

 

33 Rasa Jurgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas   rasa.jurguliene@vezaiciai.lt

 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
34 Inesa Budvytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Pelėdžiukų“ grupė inesa.budvytiene@vezaiciai.lt

 

35 Kristina Griauslytė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas   kristina.griauslyte@vezaiciai.lt

 

36 Edita Grinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas   edita.griniene@vezaiciai.lt

 

37 Agnė Jankienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Nykštukų“ grupė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas agne.jankiene@vezaiciai.lt

 

38 Aušrinė Kumpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Ežiukų“ grupė ausrine.kumpiene@vezaiciai.lt

 

39 Lina Lapinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Metodinės tarybos pirmininkas lina.lapinskiene@vezaiciai.lt

 

40 Aušra Malyševa Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Zuikučių“ grupė ausra.malyseva@vezaiciai.lt

 

41 Irena Šeškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Vyturiukų“ grupė irena.seskiene@vezaiciai.lt

 

42 Aldona Tilvikienė Neformaliojo švietimo mokytojas (muzikos mokymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytojas aldona.tilvikiene@vezaiciai.lt

 

43 Loreta Zakarienė Logopedas Specialusis pedagogas loreta.zakariene@vezaiciai.lt

 

44 Rita Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas pavaduotojas3@vezaiciai.lt

 

45 Skaidra Žvinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Ančiukų“ grupė skaidra.zviniene@vezaiciai.lt

 

APTARNAUJANTYS DARBUOTOJAI
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
46 Kristina Pleikienė Bibliotekininkas   biblioteka@vezaiciai.lt

 

47 Saulius Šiaulytis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, elektrikas   pavaduotojasukis@vezaiciai.lt

 

48 Danutė Jankienė Sekretorius   mokykla@vezaiciai.lt
49 Irma Žemgulienė Vyr. buhalteris   vyrbuhalteris@vezaiciai.lt

 

50 Vaida Žilienė Buhalteris (kasininkas-apskaitininkas)   buhalteris@vezaiciai.lt

 

51 Daiva Norkienė Ūkvedys, pagalbinis darbininkas   ukvedys@vezaiciai.lt

 

52 Vitalija Rudienė Valytojas   vitalija.rudiene@vezaiciai.lt
53 Audrona Asnauskienė Valytojas   audrona.asmauskiene@vezaiciai.lt

 

54 Regina Vaišnorienė Valytojas   regina.vaisnoriene@vezaiciai.lt

 

55 Genutė Bundulienė Valytojas   genute.bunduliene@vezaiciai.lt

 

56 Limana Pupšienė Kiemsargis   limana.pupsiene@vezaiciai.lt

 

57 Virginija Matevičienė Valytojas   virginija.mateviciene@vezaiciai.lt
58 Rima Vaivadienė Virėjas   rima.vaivadiene@vezaiciai.lt

 

59 Povilas Kareiva Vairuotojas, darbininkas   povilas.kareiva@vezaiciai.lt
60 Vaida Juciuvienė Virtuvės darbininkas   vaida.juciuviene@vezaiciai.lt
61 Vilma Čėsnienė Virtuvės darbininkas, virėjas   vilma.cesniene@vezaiciai.lt

 

62 Laima Kerpienė Valytojas   laima.kerpiene@vezaiciai.lt
63 Nijolė Lukauskienė Mokyklos budėtojas   nijole.lukauskiene@vezaiciai.lt
64 Stasys Indriliūnas Vairuotojas   stasys.indriliunas@vezaiciai.lt
65 Laima Bertašienė Vyr. virėjas   valgykla@vezaiciai.lt

 

66 Albina Kareivienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas   albina.kareiviene@vezaiciai.lt

 

67 Rima Žičkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas   ima.zickiene@vezaiciai.lt

 

68 Algis Jekaitis Darbininkas   algis.jekaitis@vezaiciai.lt
69 Asta Valiūnienė Virėjas, virtuvės darbininkas   asta.valiuniene@vezaiciai.lt
70 Juozas Lingevičius Darbininkas   juozas.lingevicius@vezaiciai.lt
71 Asta Kirilovienė Mokytojo padėjėjas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas   asta.kiriloviene@vezaiciai.lt
72 Rima Balsevičienė Mokytojo padėjėjas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas   rima.balseviciene@vezaiciai.lt
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius
73 Rima Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas   rima.stonkiene@vezaiciai.lt
74 Lina Barbšienė Pagalbinis darbininkas   lina.barbsiene@vezaiciai.lt
75 Irma Norvilaitė Kūrikas   irma.norvilaite@vezaiciai.lt
76 Aldona Grimalienė Kūrikas   aldona.grimaliene@vezaiciai.lt
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
77 Daiva Kuprelienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas   daiva.kupreliene@vezaiciai.lt
78 Zita Žilienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas   zita.ziliene@vezaiciai.lt
79 Danutė Būdvytienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas   danute.budvytiene@vezaiciai.lt
80 Rima Norvaišienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas   rima.norvaisiene@vezaiciai.lt
81 Renata Pakalniškienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas   renata.pakalniskiene@vezaiciai.lt
82 Lina Cirtautienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas, skalbėjas   lina.cirtautiene@vezaiciai.lt
83 Vita Vyšniauskaitė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas   vita.vysniauskaite@vezaiciai.lt
84 Kristina Jakutienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas   kristina.jakutiene@vezaiciai.lt
85 Alma Šeputienė Kiemsargis, valytojas   alma.seputiene@vezaiciai.lt
86 Jūratė Žilienė Virtuvės darbininkas   jurate.ziliene@vezaiciai.lt
87 Inga Sutkienė Vyr. virėjas   inga.sutkiene@vezaiciai.lt
88 Milda Ramanauskienė Virėjas   milda.ramanauskiene@vezaiciai.lt
89 Elena Griauslienė Mokytojo padėjėjas   elena.griausliene@vezaiciai.lt
90 Dalė Cirtautienė Mokytojo padėjėjas   dale.cirtautiene@vezaiciai.lt

__________________

 

Skip to content