Menu Close

Darbuotojai

2021–2022 MOKSLO METŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Kitos funkcijos El. paštas
MOKYTOJAI
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
1 Deimantė Auksorė Anglų kalbos mokytojas 5b klasės auklėtojas deimante.auksore@vezaiciai.lt

 

2 Lina Arienė Matematikos mokytojas 8 klasės vadovas, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkas lina.ariene@vezaiciai.lt

 

3 Dalia Baliutavičienė Direktorius direktorius@vezaiciai.lt

 

4 Aida Balsevičienė Specialusis pedagogas aida.balseviciene@vezaiciai.lt

 

5 Vitalija Baužienė Pradinio ugdymo mokytojas 2b klasės vadovas vitalija.bauziene@vezaiciai.lt

 

6 Daina Dovainytė Psichologas daina.dovainyte@vezaiciai.lt

 

7 Laima Gabrikovičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas laima.gabrikoviciene@vezaiciai.lt

 

8 Virginija Galinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas „Gudručių“ grupė virginija.galiniene@vezaiciai.lt

 

9 Daiva Garbenčiūtė-Juškienė Pradinio ugdymo mokytojas 4 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas daiva.garbenciute.juskiene@vezaiciai.lt

 

10 Greta Jašmantaitė Šokio mokytojas greta.jasmantaite@vezaiciai.lt

 

11 Virginijus Jonauskas Technologijos ir informacinių technologijų mokytojas Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius virginijus.jonauskas@vezaiciai.lt

 

12 Violeta Jonikaitė Dailės mokytojas Technologijos mokytojas violeta.jonikaite@vezaiciai.lt

 

13 Irena Kaltauskienė Anglų kalbos mokytojas irena.kaltauskiene@vezaiciai.lt

 

14 Rita Kasiliauskienė Pradinio ugdymo mokytojas 3b klasės vadovas,  pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas rita.kasiliauskiene@vezaiciai.lt

 

15 Ignas Kasparas Istorijos mokytojas Pilietiškumo pagrindų mokytojas,

7 klasės vadovas

ignas.kasparas@vezaiciai.lt

 

16 Erika Košienė Lietuvių kalbos mokytojas 6 klasės vadovas erika.kosiene@vezaiciai.lt

 

17 Irena Liebienė Socialinis pedagogas Etikos mokytojas

 

irena.liebiene@vezaiciai.lt

 

18 Laima Lingevičienė Rusų kalbos mokytojas 10 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas laima.lingeviciene@vezaiciai.lt
19 Virginija Mačiulaitienė Chemijos mokytojas virginija.maciulaitiene@vezaiciai.lt
20 Judita Narutavičienė Biologijos mokytojas judita.narutaviciene@vezaiciai.lt

 

21 Ramutė Pozingienė Pradinio ugdymo mokytojas 1 klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas ramute.pozingiene@vezaiciai.lt

 

22 Egidijus Pranckevičius Fizikos mokytojas egidijus.pranckevicius@vezaiciai.lt

 

23 Birutė Ruigienė Kūno kultūros mokytojas birute.ruigiene@vezaiciai.lt

 

24 Irena Saldytė Tikybos mokytojas irena.saldyte@vezaiciai.lt

 

25 Asta Samoškienė Pradinio ugdymo mokytojas 2a klasės vadovas asta.samoskiene@vezaiciai.lt

 

26 Kęstutis Syminas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, geografijos ir kūno kultūros mokytojas Ekonomikos, civilinės saugos ir saugaus eismo, gamtos  ir žmogaus mokytojas pavaduotojas2@vezaiciai.lt

 

27 Andželika Stropuvienė Muzikos mokytojas 5a klasės auklėtojas, dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

 

andzelika.stropuviene@vezaiciai.lt

 

28 Ligita Šarūnienė Pradinio ugdymo mokytojas 3a  klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės

mokytojas

ligita.saruniene@vezaiciai.lt

 

29 Ramunė Šatkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  „Smalsučių“ grupė

 

ramune.satkiene@vezaiciai.lt

 

30 Dalia Vaičekauskaitė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vaiko gerovės komisijos pirmininkas pavaduotojas1@vezaiciai.lt

 

31 Deimantė Želvienė Logopedas deimante.zelviene@vezaiciai.lt

 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius
32 Rita Mikutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Kodėlčiukų“ grupė, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas rita.mikutiene@vezaiciai.lt

 

33 Rasa Jurgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas rasa.jurguliene@vezaiciai.lt

 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
34 Inesa Budvytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Pelėdžiukų“ grupė inesa.budvytiene@vezaiciai.lt

 

35 Kristina Griauslytė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas kristina.griauslyte@vezaiciai.lt

 

36 Edita Grinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas edita.griniene@vezaiciai.lt

 

37 Agnė Jankienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Nykštukų“ grupė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas agne.jankiene@vezaiciai.lt

 

38 Aušrinė Kumpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Ežiukų“ grupė ausrine.kumpiene@vezaiciai.lt

 

39 Lina Lapinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Metodinės tarybos pirmininkas lina.lapinskiene@vezaiciai.lt

 

40 Aušra Malyševa Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Zuikučių“ grupė ausra.malyseva@vezaiciai.lt

 

41 Irena Šeškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Vyturiukų“ grupė irena.seskiene@vezaiciai.lt

 

42 Aldona Tilvikienė Neformaliojo švietimo mokytojas (muzikos mokymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytojas aldona.tilvikiene@vezaiciai.lt

 

43 Loreta Zakarienė Logopedas Specialusis pedagogas loreta.zakariene@vezaiciai.lt

 

44 Rita Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas pavaduotojas3@vezaiciai.lt

 

45 Skaidra Žvinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Ančiukų“ grupė skaidra.zviniene@vezaiciai.lt

 

APTARNAUJANTYS DARBUOTOJAI
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
46 Kristina Pleikienė Bibliotekininkas biblioteka@vezaiciai.lt

 

47 Saulius Šiaulytis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, elektrikas pavaduotojasukis@vezaiciai.lt

 

48 Danutė Jankienė Sekretorius mokykla@vezaiciai.lt
49 Daiva Norkienė Ūkvedys, pagalbinis darbininkas ukvedys@vezaiciai.lt

 

50 Vitalija Rudienė Valytojas vitalija.rudiene@vezaiciai.lt
51 Audrona Asnauskienė Valytojas audrona.asmauskiene@vezaiciai.lt

 

52 Regina Vaišnorienė Valytojas regina.vaisnoriene@vezaiciai.lt

 

53 Genutė Bundulienė Valytojas genute.bunduliene@vezaiciai.lt

 

54 Limana Pupšienė Kiemsargis limana.pupsiene@vezaiciai.lt

 

55 Virginija Matevičienė Valytojas virginija.mateviciene@vezaiciai.lt
56 Rima Vaivadienė Virėjas rima.vaivadiene@vezaiciai.lt

 

57 Povilas Kareiva Vairuotojas, darbininkas povilas.kareiva@vezaiciai.lt
58 Vaida Juciuvienė Virtuvės darbininkas vaida.juciuviene@vezaiciai.lt
59 Vilma Čėsnienė Virtuvės darbininkas, virėjas vilma.cesniene@vezaiciai.lt

 

60 Laima Kerpienė Valytojas laima.kerpiene@vezaiciai.lt
61 Nijolė Lukauskienė Mokyklos budėtojas nijole.lukauskiene@vezaiciai.lt
62 Stasys Indriliūnas Vairuotojas stasys.indriliunas@vezaiciai.lt
63 Laima Bertašienė Vyr. virėjas valgykla@vezaiciai.lt

 

64 Albina Kareivienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas albina.kareiviene@vezaiciai.lt

 

65 Rima Žičkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas ima.zickiene@vezaiciai.lt

 

66 Algis Jekaitis Darbininkas algis.jekaitis@vezaiciai.lt
67 Asta Valiūnienė Virėjas, virtuvės darbininkas asta.valiuniene@vezaiciai.lt
68 Juozas Lingevičius Darbininkas juozas.lingevicius@vezaiciai.lt
69 Asta Kirilovienė Mokytojo padėjėjas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas asta.kiriloviene@vezaiciai.lt
70 Rima Balsevičienė Mokytojo padėjėjas, pailgintos mokymosi dienos grupės mokytojas rima.balseviciene@vezaiciai.lt
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius
71 Rima Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas rima.stonkiene@vezaiciai.lt
72 Lina Barbšienė Pagalbinis darbininkas lina.barbsiene@vezaiciai.lt
73 Irma Norvilaitė Kūrikas irma.norvilaite@vezaiciai.lt
74 Aldona Grimalienė Kūrikas aldona.grimaliene@vezaiciai.lt
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
75 Daiva Kuprelienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas daiva.kupreliene@vezaiciai.lt
76 Zita Žilienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas zita.ziliene@vezaiciai.lt
77 Danutė Būdvytienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas danute.budvytiene@vezaiciai.lt
78 Rima Norvaišienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas rima.norvaisiene@vezaiciai.lt
79 Renata Pakalniškienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas renata.pakalniskiene@vezaiciai.lt
80 Lina Cirtautienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas, skalbėjas lina.cirtautiene@vezaiciai.lt
81 Vita Vyšniauskaitė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas vita.vysniauskaite@vezaiciai.lt
82 Kristina Jakutienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytojo padėjėjas kristina.jakutiene@vezaiciai.lt
83 Alma Šeputienė Kiemsargis, valytojas alma.seputiene@vezaiciai.lt
84 Jūratė Žilienė Virtuvės darbininkas jurate.ziliene@vezaiciai.lt
85 Inga Sutkienė Vyr. virėjas inga.sutkiene@vezaiciai.lt
86 Milda Ramanauskienė Virėjas milda.ramanauskiene@vezaiciai.lt
87 Elena Griauslienė Mokytojo padėjėjas elena.griausliene@vezaiciai.lt
88 Dalė Cirtautienė Mokytojo padėjėjas dale.cirtautiene@vezaiciai.lt

__________________

 

Skip to content