Menu Close

Darbuotojai

2022–2023 MOKSLO METŲ DARBUOTOJAI

 PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  Pareigos Kitos funkcijos El. paštas
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
1 Deimantė Auksorė Anglų kalbos mokytojas 6b klasės vadovas deimante.auksore@vezaiciai.lt
2 Lina Arienė Matematikos mokytojas 8, 9 klasių vadovas, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkas lina.ariene@vezaiciai.lt

 

3 Mindaugas Armonas Istorijos mokytojas Pilietiškumo pagrindų mokytojas mindaugas.armonas@vezaiciai.lt
4 Dalia Baliutavičienė Direktorius direktorius@vezaiciai.lt

 

5 Aida Balsevičienė Specialusis pedagogas aida.balseviciene@vezaiciai.lt

 

6 Vitalija Baužienė Pradinio ugdymo mokytojas 3b klasės vadovas vitalija.bauziene@vezaiciai.lt

 

7 Lina Budginienė Anglų kalbos mokytojas 5a klasės vadovas lina.budginiene@vezaiciai.lt
8 Daina Dovainytė Psichologas daina.dovainyte@vezaiciai.lt

 

9 Laima Gabrikovičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas laima.gabrikoviciene@vezaiciai.lt

 

10 Virginija Galinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas „Gudručių“ grupė virginija.galiniene@vezaiciai.lt

 

11 Daiva Garbenčiūtė-Juškienė Pradinio ugdymo mokytojas 1a klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas daiva.garbenciute.juskiene@vezaiciai.lt

 

12 Greta Jašmantaitė Šokio mokytojas greta.jasmantaite@vezaiciai.lt

 

13 Virginijus Jonauskas Technologijos ir informacinių technologijų mokytojas virginijus.jonauskas@vezaiciai.lt

 

14 Violeta Jonikaitė Dailės mokytojas Technologijos mokytojas violeta.jonikaite@vezaiciai.lt

 

15 Rita Kasiliauskienė Pradinio ugdymo mokytojas 4b klasės vadovas,  pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas rita.kasiliauskiene@vezaiciai.lt

 

16 Erika Košienė Lietuvių kalbos mokytojas 7 klasės vadovas erika.kosiene@vezaiciai.lt
17 Lina Lapinskienė Pradinio ugdymo mokytojas 1b klasės vadovas, Metodinės tarybos pirmininkas lina.lapinskiene@vezaiciai.lt
18 Irena Liebienė Socialinis pedagogas Etikos mokytojas irena.liebiene@vezaiciai.lt
19 Lina Kalašnikova Rusų kalbos mokytojas lina.kalasnikova@vezaiciai.lt
20 Virginija Mačiulaitienė Chemijos mokytojas virginija.maciulaitiene@vezaiciai.lt
21 Arūnas Mikalauskas Istorijos mokytojas Pilietiškumo pagrindų mokytojas arunas.mikalauskas@vezaiciai.lt
22 Judita Narutavičienė Biologijos mokytojas judita.narutaviciene@vezaiciai.lt
23 Ramutė Pozingienė Pradinio ugdymo mokytojas 2klasės vadovas, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas ramute.pozingiene@vezaiciai.lt
24 Egidijus Pranckevičius Fizikos mokytojas egidijus.pranckevicius@vezaiciai.lt
25 Birutė Ruigienė Kūno kultūros mokytojas birute.ruigiene@vezaiciai.lt
26 Irena Saldytė Tikybos mokytojas irena.saldyte@vezaiciai.l
27 Vaiva Samauskienė Matematikos mokytojas vaiva.samauskiene@vezaiciai.lt
28 Asta Samoškienė Pradinio ugdymo mokytojas 3a klasės vadovas asta.samoskiene@vezaiciai.lt

 

29 Kęstutis Syminas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, geografijos ir kūno kultūros mokytojas Ekonomikos, žmogaus saugos, gamtos  ir žmogaus mokytojas pavaduotojas2@vezaiciai.lt
30 Andželika Stropuvienė Muzikos mokytojas 6a klasės auklėtojas, dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkas andzelika.stropuviene@vezaiciai.lt
31 Ligita Šarūnienė Pradinio ugdymo mokytojas 4a  klasės vadovas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas ligita.saruniene@vezaiciai.lt
32 Ramunė Šatkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  „Smalsučių“ grupė ramune.satkiene@vezaiciai.lt
33 Dalia Vaičekauskaitė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vaiko gerovės komisijos pirmininkas pavaduotojas1@vezaiciai.lt
34 Deimantė Želvienė Logopedas 5b klasės vadovas deimante.zelviene@vezaiciai.lt
   Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius
35 Rita Mikutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Kodėlčiukų“ grupė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas rita.mikutiene@vezaiciai.lt

 

36 Rasa Jurgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas rasa.jurguliene@vezaiciai.lt

 

   Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
37 Inesa Budvytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  „Pelėdžiukų“ grupė inesa.budvytiene@vezaiciai.lt

 

38 Kristina Griauslytė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas kristina.griauslyte@vezaiciai.lt
39 Edita Grinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas edita.griniene@vezaiciai.lt

 

40 Agnė Jankienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  „Nykštukų“ grupė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas agne.jankiene@vezaiciai.lt

 

41 Aušrinė Kumpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Ančiukų“ grupė ausrine.kumpiene@vezaiciai.lt

 

42 Aušra Malyševa Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Zuikučių“ grupė ausra.malyseva@vezaiciai.lt

 

43 Irena Šeškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Vyturiukų“ grupė irena.seskiene@vezaiciai.lt

 

44 Aldona Tilvikienė Neformaliojo švietimo mokytojas (muzikos mokymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytojas aldona.tilvikiene@vezaiciai.lt

 

45 Loreta Zakarienė Logopedas Specialusis pedagogas loreta.zakariene@vezaiciai.lt

 

46 Rita Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaduotojas3@vezaiciai.lt

 

47 Skaidra Žvinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas „Ežiukų“ grupė skaidra.zviniene@vezaiciai.lt

 

   Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Lapių skyrius
48 Rima Balsevičienė Pradinio ugdymo mokytojas 1 ir 3 klasių vadovas rima.balseviciene@vezaiciai.lt
49 Giedrė Kolberkytė Pradinio ugdymo mokytojas 2 ir 4 klasių vadovas giedre.kolberkyte@vezaiciai.lt
50 Daiva Miliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas daiva.miliauskiene@vezaiciai.lt
51 Danutė Kundrotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas danute.kundrotiene@vezaiciai.lt

 

 APTARNAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
 Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
1 Saulius Šiaulytis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, elektrikas
2 Danutė Jankienė Sekretorius
3 Daiva Norkienė Ūkvedys, pagalbinis darbininkas
4 Vitalija Rudienė Valytojas
5 Audrona Asnauskienė Valytojas
6 Regina Vaišnorienė Valytojas
7 Genutė Bundulienė Valytojas
8 Limana Pupšienė Kiemsargis
9 Virginija Matevičienė Valytojas
10 Rima Vaivadienė Virėjas
11 Povilas Kareiva Autobuso vairuotojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
12 Vaida Juciuvienė Pagalbinis virtuvės darbininkas
13 Vilma Čėsnienė Virėjas, virtuvės darbininkas
14 Laima Kerpienė Valytojas
15 Nijolė Lukauskienė Mokyklos budėtojas
16 Stasys Indriliūnas Autobuso vairuotojas
17 Laima Bertašienė Vyriausiasis virėjas,
18 Albina Kareivienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
19 Rima Žičkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
20 Algis Jekaitis Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
21 Asta Valiūnienė Virėjas, virtuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas
22 Juozas Lingevičius Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
23 Asta Kirilovienė Mokytojo padėjėjas
24 Audronė Jonikė Mokytojo padėjėjas
25 Inga Čėsnienė Virėjas
26 Renata Lengvinienė Mokytojo padėjėjas
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius
27 Rima Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
28 Lina Barbšienė Pagalbinis darbininkas, valytojas
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos  ikimokyklinio ugdymo skyrius
29 Daiva Kuprelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
30 Zita Žilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
31 Danutė Būdvytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
32 Rima Norvaišienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
33 Renata Pakalniškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
34 Lina Cirtautienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, skalbėjas
35 Vita Vyšniauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
36 Kristina Jakutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
37 Alma Šeputienė Kiemsargis, valytojas
38 Jūratė Žilienė Sandėlininkas, virėjas
39 Inga Sutkienė Vyriausiasis virėjas
40 Elena Griauslienė Mokytojo padėjėjas
41 Lina Tolienė Virėjas
42 Ieva Kapočiūtė Mokytojo padėjėjas
43 Donata Razutienė Mokytojo padėjėjas
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Lapių skyrius
44 Vaidas Skuodas Ūkvedys
45 Astutė Ruibienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
46 Jūratė Kundrotienė Mokyklos budėtojas, darbininkas
47 Bronislovas Butkus Autobuso vairuotojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
48 Daiva Bacevičienė Virėjas
49 Romas Kundrotas Valytojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
50 Kristina Šemulienė Valytojas, kiemsargis
51 Gražina Meškauskienė Valytojas, kiemsargis
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius ( nuo 2022-10-17)
52 Irma Norvilaitė Kūrikas
53 Aldona Grimalienė Kūrikas
Skip to content