Menu Close

Darbuotojai

2023–2024 MOKSLO METŲ DARBUOTOJAI

 PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  Pareigos Kitos funkcijos El. paštas
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
1. Deimantė Auksorė Anglų kalbos mokytoja 7b klasės vadovė, metodinės grupės pirmininkė deimante.auksore@vezaiciai.lt
2. Lina Arienė Matematikos mokytoja 9, 10 klasių vadovė lina.ariene@vezaiciai.lt

 

3. Dalia Baliutavičienė Direktorė direktorius@vezaiciai.lt

 

4. Aida Balsevičienė Specialioji pedagogė aida.balseviciene@vezaiciai.lt

 

5. Rima Balsevičienė Pradinio ugdymo mokytoja 3 klasės vadovė rima.balseviciene@vezaiciai.lt
6. Lina Budginienė Anglų kalbos mokytoja 5a, 6a klasių vadovė lina.budginiene@vezaiciai.lt
7. Vitalija Drąsutavičienė Pradinio ugdymo mokytoja 4b klasės vadovė vitalija.drasutaviciene@vezaiciai.lt

 

8. Daina Dovainytė Psichologė daina.dovainyte@vezaiciai.lt

 

9. Laima Gabrikovičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja laima.gabrikoviciene@vezaiciai.lt

 

10. Virginija Galinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Gudručių“ grupė virginija.galiniene@vezaiciai.lt

 

11. Daiva Garbenčiūtė-Juškienė Pradinio ugdymo mokytoja 2a klasės vadovė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja daiva.garbenciute.juskiene@vezaiciai.lt

 

12. Indrė Gurauskaitė Istorijos mokytoja Istorijos, Pilietiškumo pagrindų mokytoja indre.gurauskaite@vezaiciai.lt
13. Greta Jašmantaitė Šokio mokytoja greta.jasmantaite@vezaiciai.lt

 

14. Virginijus Jonauskas Technologijos ir informacinių technologijų/informatikos mokytojas virginijus.jonauskas@vezaiciai.lt

 

15. Violeta Jonikaitė Dailės, Technologijos  mokytoja violeta.jonikaite@vezaiciai.lt

 

16. Rita Kasiliauskienė Pradinio ugdymo mokytoja 1b klasės vadovė,  pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja rita.kasiliauskiene@vezaiciai.lt

 

17. Erika Košienė Lietuvių kalbos mokytoja 8 klasės vadovė, metodinės grupės pirmininkė erika.kosiene@vezaiciai.lt
18. Lina Lapinskienė Pradinio ugdymo mokytoja 2b klasės vadovė, Metodinės tarybos pirmininkė lina.lapinskiene@vezaiciai.lt
19. Irena Liebienė Socialinė pedagogė Etikos mokytoja irena.liebiene@vezaiciai.lt
20. Eglė Lingienė Vokiečių kalbos mokytoja egle.lingiene@vezaiciai.lt
21. Virginija Mačiulaitienė Chemijos, biologijos, Gamtos ir žmogaus  mokytoja virginija.maciulaitiene@vezaiciai.lt
22. Virginija Nakrevičiūtė Matematikos mokytoja 5b klasės vadovė virginija.nakreviciute@vezaiciai.lt

 

23. Judita Narutavičienė Biologijos, Gamtos ir žmogaus, Gamtos mokslų mokytoja judita.narutaviciene@vezaiciai.lt
24. Egidijus Pranckevičius Fizikos mokytojas egidijus.pranckevicius@vezaiciai.lt
25. Aivaras Rimkevičius Geografijos, Ekonomikos pagrindų mokytojas aivaras.rimkevicius@vezaiciai.lt
26. Birutė Ruigienė Fizinio ugdymo mokytoja birute.ruigiene@vezaiciai.lt
27. Irena Saldytė Tikybos mokytoja irena.saldyte@vezaiciai.l
28. Asta Samoškienė Pradinio ugdymo mokytoja 4a klasės vadovė, metodinės grupės pirmininkė asta.samoskiene@vezaiciai.lt

 

29. Andželika Stropuvienė Muzikos mokytoja 7a klasės vadovė andzelika.stropuviene@vezaiciai.lt
30. Ligita Šarūnienė Pradinio ugdymo mokytoja 1a  klasės vadovė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja ligita.saruniene@vezaiciai.lt
31. Ramunė Šatkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  „Smalsučių“ grupė ramune.satkiene@vezaiciai.lt
32. Dalia Vaičekauskaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaiko gerovės komisijos pirmininkė pavaduotojas1@vezaiciai.lt
33. Linas Vaičiulis Lietuvių kalbos mokytojas linas.vaiciulis@vezaiciai.lt
34. Lidija Vaitkienė Rusų kalbos mokytoja lidija.vaitkiene@vezaiciai.lt

 

35. Deimantė Želvienė Logopedė 6b klasės vadovė deimante.zelviene@vezaiciai.lt
   Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius
36. Rita Mikutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukų“ grupė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja rita.mikutiene@vezaiciai.lt

 

37. Rasa Jurgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja rasa.jurguliene@vezaiciai.lt

 

   Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
38. Inesa Budvytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Pelėdžiukų“ grupė inesa.budvytiene@vezaiciai.lt

 

39. Dalė Cirtautienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja dale.cirtautiene@vezaiciai.lt
40. Daiva Dromantienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Zuikučių“ grupė daiva.dromantiene@vezaiciai.lt
41. Kristina Griauslytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja kristina.griauslyte@vezaiciai.lt
42. Edita Grinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Ančiukų“ grupė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė edita.griniene@vezaiciai.lt

 

Agnė Jankienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Nykštukų“ grupė agne.jankiene@vezaiciai.lt

 

44. Aušrinė Kumpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ausrine.kumpiene@vezaiciai.lt

 

45. Irena Šeškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Vyturiukų“ grupė irena.seskiene@vezaiciai.lt

 

46. Aldona Tilvikienė Neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aldona.tilvikiene@vezaiciai.lt

 

47. Loreta Zakarienė Logopedė Specialioji pedagogė loreta.zakariene@vezaiciai.lt

 

48. Rita Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduotojas3@vezaiciai.lt

 

49. Skaidra Žvinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Ežiukų“ grupė skaidra.zviniene@vezaiciai.lt

 

   Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Lapių skyrius
50. Daiva Miliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Lapiukų“ grupė daiva.miliauskiene@vezaiciai.lt
51. Danutė Kundrotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja danute.kundrotiene@vezaiciai.lt

 APTARNAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
Vėžaičių pagrindinė mokykla
1 Saulius Šiaulytis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, elektrikas
2 Jūratė Žilinskienė Administratorė
3 Danutė Jankienė Sekretorė
4 Daiva Norkienė Ūkvedė, pagalbinė darbininkė
5 Vitalija Rudienė Valytoja
6 Audrona Asnauskienė Valytoja
7 Regina Vaišnorienė Valytoja
8 Genutė Bundulienė Valytoja
9 Limana Pupšienė Kiemsargė
10 Virginija Matevičienė Valytoja
11 Rima Vaivadienė Virėja
12 Povilas Kareiva Autobuso vairuotojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
13 Vaida Juciuvienė Pagalbinė virtuvės darbininkė
14 Vilma Čėsnienė Virėja, virtuvės darbininkė
15 Laima Kerpienė Valytoja
16 Nijolė Lukauskienė Mokyklos budėtoja
17 Stasys Indriliūnas Autobuso vairuotojas
18 Laima Bertašienė Vyriausioji virėja
19 Albina Kareivienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
20 Rima Žičkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
21 Algis Jekaitis Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
22 Asta Valiūnienė Virėja
23 Asta Kirilovienė Mokytojo padėjėja
24 Inga Čėsnienė Virtuvės darbininkė, pagalbinė virtuvės darbininkė
25 Renata Lengvinienė Mokytojo padėjėja
26 Vaida Smilgevičienė Mokytojo padėjėja
Girininkų skyrius
27 Rima Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
28 Lina Barbšienė Pagalbinė darbininkė, valytoja
Ikimokyklinio ugdymo skyrius
29 Daiva Kuprelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
30 Zita Žilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
31 Danutė Būdvytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
32 Rima Norvaišienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
33 Audronė Jonikė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
34 Lina Cirtautienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, skalbėja
35 Vita Vyšniauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
36 Kristina Jakutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
37 Alma Šeputienė Kiemsargė, valytoja
38 Jūratė Žilienė Sandėlininkas, virėjas
39 Inga Sutkienė Vyriausioji virėja
40 Elena Griauslienė Mokytojo padėjėja
41 Lina Tolienė Virėja
42 Ieva Kapočiūtė Mokytojo padėjėja
43 Donata Razutienė Mokytojo padėjėja
Lapių skyrius
44 Vaidas Skuodas Ūkvedys
45 Astutė Ruibienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
46 Jūratė Kundrotienė Mokyklos budėtoja, darbininkė
47 Bronislovas Butkus Autobuso vairuotojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
48 Daiva Bacevičienė Virėja
49 Romas Kundrotas Valytojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
50 Kristina Šemulienė Valytoja, kiemsargė
51 Gražina Meškauskienė Valytoja, kiemsargė
Girininkų skyrius ( nuo 2023-10-13)
52 Irma Norvilaitė Kūrikė
53 Aldona Grimalienė Kūrikė
Skip to content