Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

SOCIALINĖ  PEDAGOGĖ  IRENA  LIEBIENĖ

Kabinetas trečiame aukšte

Kontaktai: Tamo dienynas, el. paštas irena.liebiene@vezaiciai.lt tel. nr. 860925724

Tikslas: dirbant kartu su tėvais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis padėti vaikams ugdytis tinkamo elgesio nuostatas mokykloje ir už jos ribų; padėti išnaudoti visas galimybes mokytis, lavintis, užtikrinti mokinių socialinę gerovę.

Veiklos sritys:

  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais mokykloje dirbančiais specialistais), esant būtinybei lankosi pamokose.
  • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
  • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais.

Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius.

2023-2024 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS

Diena Kontaktinės darbo val. Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.10-10.45

11.15-14.00

10.45-11.15
Antradienis 8.00-10.45 

11.15-12.00

14.00-15.00

10.45-11.15
Trečiadienis 8.00-10.45  

11.15-13.00

10.45-11.15
Ketvirtadienis 8.00-10.00

12.00-13.00   

10.45-11.15
Penktadienis 8.00-10.45 

11.15-12.45

10.45-11.15

 

 

Skip to content