Menu Close

Psichologas

PSICHOLOGĖ DAINA DOVAINYTĖ

Kabinetas – antrame aukšte

Kontaktai: Tamo dienynas, el. paštas daina.dovainyte@vezaiciai.lt

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologinė pagalba mokiniui mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys  į psichologę  kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • prašo mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • kai kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis.

Mokyklos psichologas:

 • Padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spęsti.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir panašiais klausimais.
 • Veda mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo grupes.
 • Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Skiria dalį savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją.
 • Atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Mokinius kviečiu kreiptis, kai:

 • susiduria su įvairiomis baimėmis: kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius ar pan.;
 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų, norėtų pagalbos renkantis karjerą;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • kamuoja miego, valgymo sutrikimai, slegia nuotaikų kaita;
 • galvoja apie savižudybę ar kitus savęs žalojimo būdus;
 • nori save geriau pažinti ir tobulėti kaip asmenybė;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo ir pan.;
 • dažnai liūdi ar nerimauja;
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris išklausys, supras ir neišduos;
 • susiduria su gyvenimiškomis situacijomis, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus.

Psichologas niekam nepasakoja to, ką sužino konsultacijų metu.

Esu čia tam, kad jus išklausyčiau ir kartu spręstume problemas. Juk pasidalintas skausmas sumažėja perpus. Nekentėkite vieni.

Tėvus (globėjus) ir mokytojus kviečiu pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausimais, dalyvauti sprendžiant konfliktus, atrandant geresnį ryšį su vaiku.

KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI

 

2023-2024 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS 

Diena Kontaktinės darbo val. Pietų pertrauka
Pirmadienis 9.00-12.00

11.30-14.00

Antradienis 8.00-13.00

(Ikimokyklinio ugdymo skyrius)

13.00-13.30
Trečiadienis 8.00-11.00

11.30-13.30

11.00-11.30
Ketvirtadienis 9.00-11.00

11.30-13.30

11.00-11.30
Penktadienis 8.00-11.00

11.30-12.30

11.00-11.30

Svarbi informacija:

Emocinės ir psichologinės pagalbos kontaktai

https://tuesi.lt/pagalbos-paieska/

Skip to content