Menu Close

VSP specialistas

Mokyklos sveikatos specialistė Loreta Grininė

Mokyklos apibūdinimas, situacijos analizė:

Vėžaičių pagrindinėje mokykloje mokosi 266 1-10 klasių mokiniai ir 23 priešmokyklinio ugdymo mokiniai. Mokykloje dirba 32 pedagogai, 26 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Visi darbuotojai pasitikrinę sveikata, išklausę Privalomos pirmos pagalbos ir Privalomos higienos įgūdžių mokymo programas. Mokyklos higieninis stovis geras, turi higienos pasą. Visi 289 mokiniai  iki rugsėjo 15 dienos profilaktiškai pasitikrina savo sveikatą. Mokinių sveikata patenkinama. Mokykloje yra valgykla, mokiniai maitinasi sveikai. Pradėjo daugiau sportuoti, valgyti daržovių, vaisių. Mokiniai yra mokinami taisyklingai sėdėti, tobulinami jų higieniniai įgūdžiai. Siekiama, kad mokiniai nuo pirmos klasės išmoktų prižiūrėti savo dantukus, laikytųsi burnos higienos taisyklių. Mokiniai skatinami fizinio aktyvumo, pradinukams vykdoma plaukimo programa.

Vėžaičių mokyklos mokinių sveikata:  kraujotakos sistemos ligos – 99 mokiniai, regos sutrikimai – 21 mokinys, nervų ligos –  25 mokiniai, kvėpavimo takų ligos –  17 mokinių. Pagrindinę fizinio ugdymo grupę lanko – 282 mokiniai, parengiamąją grupę –  6 mokiniai, specialiąją fizinio ugdymo grupę lanko – 1 mokinys.

Girininkų skyriuje yra 15 mokinių.  Dirba 2 pedagogai ir 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Skyriaus higieninis stovis geras, turi higienos pasą.  Mokykloje nėra valgyklos. Maistas pristatomas iš Vėžaičių pagrindinės mokyklos valgyklos termosuose. Visi 15 vaikų iki rugsėjo 15 dienos profilaktiškai pasitikrina savo sveikatą. Mokinių sveikatos duomenys patenkinami. Kraujotakos sistemos ligos  – 1 mokinys, regos sutrikimai – 1 mokinys, nervų ligos – 2 mokiniai. Mokiniai mokomi taisyklingai sėdėti, tobulinami jų higieniniai įgūdžiai. Siekiama, kad nuo mažens išmoktų prižiūrėti savo dantukus, laikytųsi burnos higienos taisyklių.

Lapių skyriuje mokosi 19 1-4 klasių mokinių ir 16 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokinių.  Dirba 3 pedagogai ir 6 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Maistas pristatomas iš Vėžaičių pagrindinės mokyklos valgyklos 1-4 klasių mokiniams ir iš Vėžaičių ikimokyklinio ugdymo skyriaus – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokiniams.  Kraujotakos sistemos ligos  – 1 mokinys, regos sutrikimai – 1 mokinys, nervų ligos – 2 mokiniai. Mokiniai mokomi taisyklingai sėdėti, tobulinami jų higieniniai įgūdžiai. Siekiama, kad nuo mažens išmoktų prižiūrėti savo dantukus, laikytųsi burnos higienos taisyklių, sveikai maitintųsi, daugiau judėtų .

SSGG analizė

Stiprybės :

 • E-dienynas ir tiesioginis ar telefoninis bendravimas taikomas mokyklos bendruomenės informavimui;
 • mokykla užtikrina saugias mokymosi ir bendravimo sąlygas: pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų.

Silpnybės:

 • Tėvų aktyvumo trūkumas dalyvaujant paskaitose, kuriuose akcentuojamas sveikatos stiprinimas bei ugdymas;
 • Kai kuriose klasėse silpnos mokymosi kompetencijos ir nepalankus mikroklimatas.

Galimybės:

 • Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos internetinėje erdvėje  ir žiniasklaidoje;
 • Toliau tęsti jau vykdomas sveikatinimo veiklas;
 • Diegti švedišką stalą  ir skatinti maisto švaistymo mažinimą.

Grėsmės:  iškraipyta informacija iš draugų, interneto, menkas mokinių aktyvumas, dideli mokymosi krūviai, lėšų trūkumas.

Tolimasis tikslas – formuoti teigiamą vaiko nuostatą ir įgūdžius į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, gilinant žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.

Artimieji tikslai:

 1. Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 2. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.
 3. Skatinti nuostatas sveikai gyventi, elgtis drausmingai ir laikytis taisyklių, vengti ir netoleruoti žalingų įpročių.

Uždaviniai:

 1. Stebėti ar mokykloje sudaromos palankios sveikatos ugdymui ir higienos normas atitinkančios sąlygos.
 2. Suteikti žinių apie sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius (burnos higiena, mityba, fizinis aktyvumas), suteikti žinių apie pirmosios pagalbos teikimą.
 3. Teikti individualias konsultacijas tėvams dėl vaikų sveikatos stiprinimo.
 4. Suteikti žinių apie lytiškumą ir ugdyti atsakingą lytinę elgseną, ugdyti gebėjimus, skatinančius nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Sveikatos specialistės darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Antradienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Trečiadienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Penktadienis 08.00 – 14.30 12.00 – 12.30

Išvykos į skyrius:

Vieną kartą per mėnesį į Girininkų skyrių;

Du kartus per mėnesį į Lapių skyrių.

Te. Nr. 865540836

 

Skip to content