Menu Close

VSP specialistas

Mokyklos sveikatos specialistė Dovilė Savickienė

Mokyklos apibūdinimas, situacijos analizė:

Vėžaičių pagrindinėje mokykloje mokosi 285 1-10 klasių mokiniai ir 37 priešmokyklinio ugdymo mokiniai. 98 proc.  mokinių  iki rugsėjo 15 dienos profilaktiškai pasitikrino savo sveikatą. Mokinių sveikata patenkinama. Mokykloje yra valgykla, mokiniai maitinasi sveikai. Pradėjo daugiau sportuoti, valgyti daržovių, vaisių.

Mokykloje pagrindinę fizinio ugdymo grupę lanko – 302 mokiniai, parengiamąją grupę –  10 mokinių, specialiąją fizinio ugdymo grupę lanko – 1 mokinys, nuo fizinio ugdymo pamokos atleistas 1 mokinys.

Girininkų skyriuje yra 15 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokinių.  Mokykloje nėra valgyklos. Maistas pristatomas iš Vėžaičių pagrindinės mokyklos valgyklos termosuose.

Lapių skyriuje mokosi 10 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokinių.  Maistas mokiniams pristatomas iš Vėžaičių pagrindinės mokyklos valgyklos.

Mokiniai yra mokinami taisyklingai sėdėti, tobulinami jų higieniniai įgūdžiai. Siekiama, kad mokiniai nuo pirmos klasės išmoktų prižiūrėti savo dantukus, laikytųsi burnos higienos taisyklių. Mokiniai skatinami fizinio aktyvumo, 2 klasės mokiniai dalyvauja mokymo plaukti programoje.

SSGG analizė

Stiprybės :

 • E-dienynas ir tiesioginis ar telefoninis bendravimas taikomas mokyklos bendruomenės informavimui;
 • mokykla užtikrina saugias mokymosi ir bendravimo sąlygas: pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų.

Silpnybės:

 • Tėvų aktyvumo trūkumas dalyvaujant paskaitose, kuriuose akcentuojamas sveikatos stiprinimas bei ugdymas;
 • Kai kuriose klasėse silpnos mokymosi kompetencijos ir nepalankus mikroklimatas.

Galimybės:

 • Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos internetinėje erdvėje  ir žiniasklaidoje;
 • Toliau tęsti jau vykdomas sveikatinimo veiklas;
 • Diegti švedišką stalą  ir skatinti maisto švaistymo mažinimą.

Grėsmės:  iškraipyta informacija iš draugų, interneto, menkas mokinių aktyvumas, dideli mokymosi krūviai, lėšų trūkumas.

Tolimasis tikslas – formuoti teigiamą vaiko nuostatą ir įgūdžius į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, gilinant žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.

Artimieji tikslai:

 1. Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 2. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.
 3. Skatinti nuostatas sveikai gyventi, elgtis drausmingai ir laikytis taisyklių, vengti ir netoleruoti žalingų įpročių.

Uždaviniai:

 1. Stebėti ar mokykloje sudaromos palankios sveikatos ugdymui ir higienos normas atitinkančios sąlygos.
 2. Suteikti žinių apie sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius (burnos higiena, mityba, fizinis aktyvumas), suteikti žinių apie pirmosios pagalbos teikimą.
 3. Teikti individualias konsultacijas tėvams dėl vaikų sveikatos stiprinimo.
 4. Suteikti žinių apie lytiškumą ir ugdyti atsakingą lytinę elgseną, ugdyti gebėjimus, skatinančius nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Sveikatos specialistės darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Antradienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Trečiadienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 08.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Penktadienis 08.00 – 14.30 12.00 – 12.30

Išvykos į skyrius:

Vieną kartą per mėnesį (ir/ar esant poreikiui) į Girininkų skyrių;

Vieną kartą per mėnesį (ir/ar esant poreikiui)  į Lapių skyrių.

Tel. Nr. 865540836

El.paštas: dovile.savickiene@vezaiciai.lt

 

Skip to content