Menu Close

Karjeros specialistas

KARJEROS SPECIALISTĖ GYTAUTĖ MAČIULAITĖ

Kabinetas – antrame aukšte

Kontaktai: TAMO dienynas, el. paštas gytaute.maciulaite@krsc.lt

Visose Lietuvos mokyklose yra stiprinamas profesinis orientavimas ir siekiama, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę baigti bendrojo ugdymo ar profesinę mokyklą, gebėtų pats planuoti savo karjerą.

Karjera – tai visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

 Maloniai kviečiu visus mokinius, mokinių tėvus bei pedagogus kreiptis, kalbėtis ir konsultuotis, jei:

 • Turite klausimų apie karjeros ugdymą Jūsų
 • Galvojate, kad mokiniui reikalinga individuali konsultacija savęs pažinimui.
 • Neaišku dėl mokomųjų dalykų pasirinkimų aukštesnėse klasėse.
 • Norite daugiau informacijos apie profesines ar aukštąsias mokyklas.
 • Neturite informacijos apie tolimesnius savo karjeros pasirinkimus pabaigus 8 kl. ar 10 kl.
 • Kitais Jums svarbiais klausimais.

Ugdymo karjerai tikslai:

 • Padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
 • Sudaryti sąlygas tobulinti socialinius įgūdžius ir ugdyti karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis)
 • Aktyviai dalyvauti įvairiose ugdymo veiklose, kurios padės nuosekliai planuoti savo ateities karjerą.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

 • Organizuoti ugdymo karjerai  informavimą, konsultavimą, veiklinimą. (Profesinis veiklinimas- veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes (susipažinimas su konkrečių profesijų atstovais, vizitai/ ekskursijos į darbo vietas ir t.t.)
 • Paruošti mokinius racionaliam profesijos pasirinkimui bendradarbiaujant su profesinio mokymo ir aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, mokinių tėvais, pedagogais.
 • Supažindinti mokinius su kuo įvairesnėmis profesijomis ir jų įgijimo galimybėmis.
 • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Skatinti pažinti savo asmenybės savybes, kurios svarbios karjeros sėkmei.
 • Padėti mokiniui individualiai nusistatyti gebėjimus, asmeninį požiūrį į karjerą.
 • Teikti įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.
 • Organizuoti įvairius karjeros renginius.
 • Kaupti ir viešinti informaciją ugdymo karjerai klausimais.

 2023-2024 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS 

Diena Kontaktinės darbo valandos
Pirmadienis 8.55- 14.55
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

 

 

 

 

Skip to content