Menu Close

Kiti dokumentai

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

DĖL REORGANIZAVIMO DOKUMENTŲ

DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO  SISTEMA

PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PLANAS

DĖL MAISTO DAVINIO ATSISAKYMO

KLAIPĖDOS R.VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI DRABUŽIŲ IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU IR ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI  BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

Skip to content