Menu Close

KLAIPĖDOS R.VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI DRABUŽIŲ IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. lapkričio 25 d.

įsakymu Nr. V-166

KLAIPĖDOS R.VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI DRABUŽIŲ IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos naudojimosi drabužių ir daiktų saugojimo spintelėmis tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Mokykloje esančios darbužių ir daiktų saugojimo spintelės (toliau – spintelės) yra mokyklos nuosavybė.

3. Spintelėmis gali naudotis 1–10 mokyklos klasių mokiniai.

4. Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo–birželio mėn.).

5. Spintelėmis mokiniai naudojasi nemokamai, pagal pateiktą prašymą (1 priedas), kurį pasirašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokinys gavęs spintelę.

Toliau: KLAIPĖDOS R.VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI DRABUŽIŲ IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

Skip to content