Menu Close

Nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T11-141

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
  2. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla; trumpasis pavadinimas: Vėžaičių pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191793430.

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 

 

Skip to content