Menu Close

Mėnesio veiklos planas

TVIRTINU

Mokyklos direktorė

Dalia Baliutavičienė

 

           KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA        

              2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS              

2021 m. spalio 29 d. Nr. L15-368

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data, laikas Vieta Atsakingas asmuo Dalyviai Pastabos
1. Vaiko gerovės komisijos posėdis pagal poreikį Virtuali erdvė D. Vaičekauskaitė VGK nariai  
Metodinės tarybos veikla
1. Metodinės tarybos susirinkimas 4 d.,  10 val. Virtuali erdvė L. Lapinskienė Metodinės tarybos nariai  
2. Išplėstinis metodinis pasitarimas  dėl SEU integravimo į visus mokomuosius dalykus 8 d., 10 val. Virtuali erdvė L. Lapinskienė

K. Syminas

Visi mokytojai  
Mokinių tarybos veikla
1. Labdaros akcija gyvūnų prieglaudai Lapkričio mėn. Mokykla/kitos erdvės Mokinių tarybos nariai Mokyklos bendruomenė  
2. Mokinių tarybos narių susitikimas su administracija Lapkričio mėn. Direktorės kabinetas/virtuali erdvė Mokinių tarybos nariai Mokinių tarybos nariai, administracijos atstovai  
Dalykų mokytojų metodinės grupės veikla
1. Metodinis užsiėmimas „Dėl 8 klasės mokinių projektinės-tiriamosios veiklos  ir 5, 6, 7, 9, ir 10 klasių trumpalaikių projektų  veiklos organizavimo“ 17 d.,  15 val. Virtuali erdvė A. Stropuvienė Dalykų mokytojai  
Klasės vadovų metodinės grupės veikla
1. Susitikimas su Vėžaičių seniūnijos seniūnu A. Mockumi dėl projektinės veiklos organizavimo ir įgyvendinimo galimybių Lapkričio mėn. Seniūnija/virtuali erdvė L. Lingevičienė

D. Auksorė

I. Kasparas

   
Pradinių klasių metodinės grupės veikla
1.

 

 

Projekto „Pirmoko kelias“ efektyvumas  ir rezultatai

 

27 d.,  18 val. Virtuali erdvė

 

D. Dovainytė

R. Pozingienė

1 klasės  mokinių  tėvai,

pagalbos mokiniui specialistai

 
2. Apskrito stalo diskusija „STEAM panaudojimo būdai ir galimybės pradiniame ugdyme“ 9 d., 10 val. 1 kl. kabinetas R. Pozingienė Pradinio ugdymo mokytojai  
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikla
1. Metodinis mokytojų pasitarimas. „Mokymosi per judesį  metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme“. 11d.,  13 val. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus salė A. Kumpienė

I. Budvytienė

R. Žemgulienė

A. Jankienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai  
2. Metodinis mokytojų pasitarimas. „Sėkmingas „Kimochis“ ugdomųjų veiklų planavimas ir įgyvendinimas.“ 16 d., 13 val. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus salė A. Kumpienė

A. Malyševa

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų pasitarimas

„Praktiniai užsiėmimai su interaktyviais „iMO“ kubais“

11 d., 13 val. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus salė R. Žemgulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  
Pagalbos mokiniui specialistų veikla
1. Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimas 11-17 d. Klasių kabinetai I. Liebienė

D. Dovainytė

K. Pleikienė

1-10 klasių mokiniai  
2. 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimo atlikimas ir pristatymas Lapkričio mėn. Klasių kabinetai D. Dovainytė 1, 5 klasių mokiniai  
Bibliotekininko veikla
1. Naujų knygų paroda 3-14 d. ir 20-30 d. Biblioteka K. Pleikienė Mokyklos bendruomenė  
2. Priešmokyklinio ugdymo grupės “Gudručiai” auklėtinių sukurtų knygų skirtukų paroda 15-19 d. Biblioteka V. Galinienė

K. Pleikienė

Mokyklos bendruomenė  
3. “Šiaurės šalių literatūros savaitės” skaitymai 15-19 d. Biblioteka K. Pleikienė Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-10 klasių mokiniai  
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla
1. Stendas ,,Tarptautinė nerūkymo diena“ Lapkričio mėn. Mokykla L. Grinienė Mokyklos bendruomenė  
2. Stendas ,,Valgom sveikai“ Lapkričio mėn. Mokykla L. Grinienė Mokyklos bendruomenė  
3. Diskusija-užsiėmimas ,,Emocijų skrynelė“ Lapkričio mėn. Klasių kabinetai L. Grinienė

D. Dovainytė

3a, 3b klasių mokiniai  
4. Diskusija ,,Rūkymo žala paaugliams“ Lapkričio mėn. Klasių kabinetai  L. Grinienė 5a, 5b, 6, 7 klasių mokiniai  
5. Diskusija ,,Mergaičių asmens higiena ir prasidedanti paauglystė“ Lapkričio mėn. Klasių kabinetai  L. Grinienė 5a, 5b, 6 klasių mergaitės  
Kita veikla
1. Etno projekto „Adventą pasitinkant“ edukaciniai užsiėmimai: „Šiaudo magija“ 12 d., 10-11 val.

12 d., 12-13 val.

16 d., 12-13 val.

Dovilų etninės kultūros centras L. Lapinskienė

V. Jonauskas

V. Jonikaitė

7 klasės mokiniai

8 klasės mokiniai

5a klasės mokiniai

 
2. Etno projekto „Adventą pasitinkant“ edukaciniai užsiėmimai: „Skambantys namai“ 19 d., 10.30-11.10 val.

 

 

19 d., 12.00-12.45 val.

Dovilų etninės kultūros centras L. Lapinskienė

R. Pozingienė

R. Kasiliauskienė

 

A. Samoškienė

V. Baužienė

1 ir 3b klasių mokiniai

 

 

2a ir 2b klasių mokiniai

 
3. Etno projekto „Adventą pasitinkant“ edukaciniai užsiėmimai: „Adventas. Advento vainikas“ 15 d., 12.15-13.50 val.

 

17 d., 12.15-13.50 val.

 

25 d., 10.55-11.40 val.

 

25 d., 13-14 val.

 

26 d., 11.20-13.00 val.

Vėžaičių kultūros centras R. Kasiliauskienė

 

 

L. Šarūnienė

 

 

V. Jonikaitė ir

V. Jonauskas

 

I. Saldytė

 

D. Garbenčiūtė -Juškienė

3b klasės mokiniai

 

 

3a klasės mokiniai

 

 

10 klasės  mokiniai

 

 

5a ir 5b klasių mokiniai

4 klasės mokiniai

 
4. Integruota diena „Gerbiu knygą“ 18 d. Klasių kabinetai Dalykų mokytojai 1-10 klasių mokiniai  
5. Vakarų Lietuvos 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada 19 d., 10 val. Virtuali erdvė L. Arienė 7 klasės mokinys M. Griauslys  

 

6. Tėvų susirinkimai pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse 3-9 d. Klasių kabinetai/virtuali erdvė Klasių vadovai Klasių vadovai,  mokinių tėvai Trišaliai susirinkimai
7. Paraiškos sporto rėmimo fondui dėl erdvių įrengimo kūrimas Lapkričio mėn. Mokyklos erdvės/virtuali erdvė D. Baliutavičienė Darbo grupės nariai  
8. Paraiškos projektui KK+ rengimas Lapkričio mėn. Mokyklos erdvės/virtuali erdvė D. Baliutavičienė Darbo grupės nariai  
9.  Klaipėdos rajono savivaldybės projekto „Tavo idėja“ paraiškos rengimas Lapkričio mėn. Mokyklos erdvės/virtuali erdvė D. Baliutavičienė Darbo grupės nariai  

______________________________

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Skip to content