Menu Close

Atnaujintas ugdymo turinys

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo etapai

Atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

  •      nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
  •      nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 ir pagrindinio ugdymo 5, 7 klasėse,
  •      nuo 2024-09-01 – 1-8 klasėse.

Nuorodos:

Atnaujintos bendrosios programos

Ugdymo turinio atnaujinimas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP)

 

Skip to content