Menu Close

Vėžaičių skyrius

Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje pagal Ikimokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų. Yra 6 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės:

Grupė „Pelėdžiukai“ (2–3 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Inesa Budvytienė; 

Kristina Griauslytė;

Mokytojo padėjėja – Kristina Jakutienė

Grupė „Ančiukai“ (3–4 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Aušrinė Kumpienė;

Kristina Griauslytė;

Dalė Cirtautienė;

Mokytojo padėjėja – Danutė Būdvytienė

Grupė „Ežiukai“ (3–4 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Skaidra Žvinienė;

Edita Grinienė;

Mokytojo padėjėja – Renata Pakalniškienė

Grupė „Zuikučiai“ (4–5 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Daiva Dromantienė;

Dalė Cirtautienė;

Laima Gabrikovičienė;

Mokytojo padėjėja – Vita Vyšniauskaitė

Grupė „Nykštukai“ (5–6 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Agnė Jankienė;

Rasa Jurgulienė;

Mokytojo padėjėja – Lina Cirtautienė

Grupė „Vyturiukai“ (5–6 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojps:

Irena Šeškienė;

Rita Žemgulienė;

Mokytojo padėjėja – Daiva Kuprelienė

 

 

 

 

Skip to content