Menu Close

Darbo organizavimas karantino metu

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. kovo 17 d.

įsakymu Nr. V-74

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas reglamentuoja visų Mokyklos darbuotojų darbo pobūdį, trukmę, papildomas funkcijas karantino visoje šalies teritorijoje galiojimo laikotarpiu.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBAS

 

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui renkasi darbo vietą (mokykloje ar namuose) pagal darbo situaciją. Jis atsakingas už mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojo padėjėjų darbo organizavimą nuotoliniu būdu.

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

     

    Skip to content