Menu Close

Edukacinis užsiėmimas Klaipėdos Valstybinėje kolegijoje

Gegužės 18 d.  8 klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos Valstybinėje Kolegijoje ir dalyvavo dviejuose edukaciniuose užsiėmimuose: „Topografinio brėžinio konstravimas AUTO CAD programa“ ir „Robotų pasaulis (langų valymo robotas)“.

Užsiėmimuose susipažinome su programos AUTO CAD pradžiamoksliu, prisirišome prie Lietuvos teritorijos. Tinklapio www.geoportal.lt pagalba apžiūrėjome mūsų mokyklos kintančią aplinką, palyginome ja su 2013, 2018 ir 2021 metų topografinėmis nuotraukomis. Ant pasirinkto Lietuvos teritorijos fragmento bandėme projektuoti apsodinimo medžiais, krūmais galimybes. Susipažinome su paminklo žymėjimo ženklu, pasirinktoje vietoje jį pastatėme (pažymėjome fragmente, įsiminėme AUTO CAD .dwg plėtiniu).

Daug sužinojome apie robotus: tai ne rusiškas žodis ROBOTAT (dirbti) vertimas, tai kilę iš žodžio VERGAS /VERGAUTI sutinkamo daugelyje pasaulio kalbų. Pasirodo, kad robotas norėdamas kreiptis į žmogų turi apie tai pranešti kažkokiu mimikos gestu ar kitaip, kad iš kart pradėjęs pokalbį pašnekovo (žmogaus) neišgąsdintų. Projektavome langų valymo robotą, nagrinėjome veikimo principą. Dėstytojas pasidalino patirtimi, kad nėra sukurtas lentynų, sekcijų lentynėlių valymo robotas. Tai pasiūlė apie tai pagalvoti mums. Aštuntokai iššūkį priėmė.

Kelionėje namo užkandžiaudami „Hot dog“ dešrainius, apie tai ir galvojome.

Lydintis mokytojas Virginijus

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Skip to content