Menu Close

Gegužės 7 – toji – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Ta proga 6b klasės mokiniai surengė klasės vakarą. 5- 8 klasių mokinius  per klasės valandėlę  pakvietė stebėti  filmą ,,Knygnešys, jis ateina per miškus‘‘. Pertraukų metu televizoriaus ekrane mokiniai išvydo skaidres apie knygnešius, spaudos draudimą. Su šiuo sudėtingu mūsų tautos istorijos puslapiu supažindino ir paroda ,,Knygnešių sunki gadynė“. Taip mūsų mokyklos mokiniai dar kartą prisilietė prie tautos istorijos, jos šaknų.

6b klasės mokiniai

Skip to content