Menu Close

Gerbiami Tėveliai

Nuo kitų mokslo metų mokykla planuoja pradėti naudoti elektroninį dienyną, kuris yra patogus būdas sužinoti ne tik Jūsų vaiko pažymius iš mokomųjų dalykų, bet ir apie namų darbus kiekvieną dieną, mokytojų pagyrimus ir pastabas, apie tėvų susirinkimus, gauti kitos vertingos informacijos apie mokyklos veiklą.

Jeigu Jūs neturėsite galimybės internetiniu būdu prisijungti prie elektroninio dienyno, du kartus per mėnesį galėsite gauti atspausdintą formą apie Jūsų vaiko pasiekimus mokykloje, nes pažymių knygelės nebebus.

Tikimės, kad elektroninis dienynas užtikrins savalaikę informaciją ir duos naudos mokinių mokymosi motyvacijai, nes laiku sužinosite visą informaciją.

Kol kas su dienyno forma plačiau galite susipažinti adresu www.tamo.lt arba  www.vpm.vezaiciai.lt

Administracija

Skip to content