Menu Close

Pamoka STEAM atviros prieigos centre

Balandžio 26d. 9klasės mokiniai vyko į Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centrą, kuriame dalyvavo biologijos edukaciniuose užsiėmimuose. Mokiniai dirbdami porose vykdė veiklas, kuriose pasitelkė ne tik biologijos, chemijos, bet ir kitų mokomųjų dalykų žinias. Vaikai atliko praktinius tiriamuosius darbus „Mielių lenktynės“, „Cheminė mozaika- ikriukai“, bei susipažino su išmaniąja 3D modeliavimo programa Google SketchUp „Vizualizuokite savo idėjas“. Užsiėmimų metu buvo prisiminta visiems kuo puikiausiai žinoma  ne tik chemijos Mendelejevo periodinė. Mokiniai ne tik išsikėlė tikslus, atlikdami užduotis, bet ir tikslingai jų siekė. Džiaugiamės, kad rezultatas buvo puikus ir geriausiai pasirodę vaikai buvo apdovanoti STEAM centro užrašinėmis.

Mokytoja Lina Budginienė

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-

0001 „Kokybės krepšelis“

Skip to content