Menu Close

„Šiaurės šalių literatūros savaitės“ skaitymai mokyklos bibliotekoje

Lapkričio 16 d. rytą, saulei dar nepakilus, o mokyklai dar skendint prietemoje, 2b ir 3b klasių  mokinius bei šių klasių auklėtojas aplankė jūreivė (bibliotekininkė), kuri pakvietė dalyvauti „Šiaurės šalių literatūros savaitės“ projekte, o vaikams sutikus – nusivedė juos į žvakių šviesa apšviestą biblioteką. Ten ji kartu su klasių auklėtojomis skaitė ištrauką iš Karin Erlandsson knygos „Perlų ieškotoja“, o likus laiko iki pamokos pabaigos – pakvietė mokinius pažaisti bibliotekoje turimais. žaidimais, išsirinkti knygelių ar žurnalų skaitymui.

Lapkričio 17 d. jūreivė 2a ir 3a klasių mokinius bei šių klasių auklėtojas taip pat pakvietė dalyvauti „Šiaurės šalių literatūros savaitės“ knygos ištraukos skaityme. Išklausę bibliotekininkės bei klasių auklėtojų Vitalijos Baužienės ir Ligitos Šarūnienės skaitytą tekstą, mokiniai žaidė žaidimus, rinkosi skaitymui knygeles ir kt.

Vakarop jūreivė apsilankė ir priešmokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“, kad pakviestų juos ne tik pirmąkart apsilankyti bibliotekoje, bet ir į vakarinį „Šiaurės šalių literatūros savaitės“ skaitymą. Mažieji klausytojai, prietemoje skendinčiais koridoriais atkeliavę į žvakutėmis apšviestą biblioteką, kantriai išklausė „Perlų ieškotojos“ ištraukos tekstą, vartė knygeles, žurnalus, džiaugėsi  pirma pažintimi su mokyklos biblioteka.

Lapkričio 18 d. pavakarę, apgaubti mokykloje vis didėjančios prietemos, priešmokyklinio ugdymo grupės „Gudručiai“ auklėtiniai, jūreivės pakviesti ir savo atsineštais žibintais bei žibintuvėliais pasišviesdami sau kelią, pirmąkart keliavo mokyklos koridoriais į biblioteką. Išklausę „Perlų ieškotojos“ ištraukos tekstą apžiūrėjo bibliotekos patalpas, eksponuojamas parodas, vartė knygeles, žurnalus ir kt.

Lapkričio 19 d. pirmos pamokos metu 4 klasės mokiniai dalyvavo „Šiaurės šalių literatūros savaitės“ skaityme, kurio, metu bibliotekininkė, klasės auklėtoja ir du mokiniai skaitė knygos ištrauką, o po to, vadovaujant auklėtojai Daivai Garbenčiūtei – Juškienei, visi kartu aptarė išklausytą tekstą.

Lapkričio 24 dienos rytą ir 1 klasės mokiniai, kartu su auklėtoja Ramute Pozingiene, dalyvavo šiame projekte. Po ištraukos skaitymo jie susipažino su biblioteka, vartė žurnalus bei knygeles.

Bibliotekininkė Kristina

Skip to content