Menu Close

Italijos švietimo įstaigų patirtys

Birželio 27 d. – liepos 4 d. mokyklos direktorė ir pavaduotojos ugdymui lankėsi Italijoje pagal  kvalifikacijos tobulinimo  programą „Švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų lyderystės galių stiprinimas: Italijos švietimo įstaigų patirtys“. Susipažinta su Italijos švietimo sistemos niuansais, ugdymo organizavimu, mokymo erdvėmis, įtraukiojo ugdymo modeliais,  mokytojų lyderystės ugdymu (nuo pedagogų rengimo iki darbo mokykloje), pasidalytosios lyderystės vieta bendruomenėje, lyderyste už mokyklos ribų (bendradarbiavimas su tėvais, partneriais), bendruomenės įtraukimu siekiant bendrų tikslų. Žinoma, pasigėrėta nepakartojamais kalnų vaizdais, ežerų platybėmis, miestų ir miestelių architektūra.

Skip to content